Lục bình bê tông LB02 11x11x60mm

  • Kích thướt: 11x11x60mm
  • Trọng lượng: 9kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 6