Lục bình bê tông LB04 12,5×12,5x59cm

  • Kích thướt: 2,5×12,5x59cm
  • Trọng lượng: 10kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5