Lục bình bê tông LB06 12x12x50cm

  • Kích thướt: 12x12x50cm
  • Trọng lượng: 8kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5