Lục bình bê tông LB11A 15x15x49cm

  • Kích thướt: 15x15x49cm
  • Trọng lượng: 11kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5