Lục bình bê tông LB11B 17x17x60cm

  • Kích thước: 17x17x60cm
  • Trọng lượng: 16.5kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 4