Lục bình bê tông LB13 13x13x48cm

  • Kích thước: 13x13x48cm
  • Trọng lượng: 8kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5