Lục bình bê tông LB25 15x15x63cm

  • Kích thước: 15x15x63cm
  • Trọng lượng:1kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5