Lục bình bê tông LB26 11x11x50cm

  • Kích thước: 11x11x50cm
  • Trọng lượng: 6kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 6