Lục bình bê tông LB28 12x12x65cm

  • Kích thước: 12x12x65cm
  • Trọng lượng: 12.5kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5