Lục bình bê tông LB30 180x180x860mm

  • Kích thước: 18x18x86cm
  • Trọng lượng: 35kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5