Lục bình bê tông LB35 10x11x60cm

  • Kích thước: 10x11x60cm
  • Trọng lượng: 8.5kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 6