Lục bình bê tông LB36 17,5×17,5x60cm

  • Kích thước: 17,5×17,5x60cm
  • Trọng lượng: 21kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 5