Bồn cầu Thiên Thanh Sand B6464HS2T

1,553,000

  • Trọng lượng cầu: 23,28kg (+-1)
  • Trọng lượng thùng: 12,30kg (+-1)
  • Đóng gói cầu: (670x420x390)mm
  • Đóng gói thùng: (375x245x420)mm