Thùng rác khách sạn RSC501

  • Thùng rác khách sạn bằng đồng, sọt rác bằng đồng
  • Chất liệu đồng dạng nguyên tấm, đồng thau dày
  • Cắt, gò, hàn thủ công, hoàn thiện sản phẩm và bề mặt kiểu đồng cổ
  • Trọng lượng khoảng: 1.4 (kg)/chiếc
  • Kích thước đường kính 260mm x cao 300mm