Vòi cấp nước tưới cây cảnh GCT02

  • Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.
  • Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.
  • Trọng lượng xxkg(±).
  • Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.
  • Van đóng mở, bằng đồng thau, bền bỉ.