Vòi chậu bếp cổ điển GCC07

  • Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển
  • Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển
  • Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm
  • Trọng lượng: (±) xx/kg
  • Kích thước, quy cách xem mục thông số
  • Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ