Vòi nước bằng đồng GCA17B

  • Thiết bị : Vòi nước lavada, nóng lạnh.
  • Nguyên liệu : đồng thau.
  • Màu sắc : Đen
  • Khối lương : xkg
  • Nhà phân phối : KanLy