Vòi nước bằng đồng GCV05

  • Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển
  • Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển
  • Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm
  • Trọng lượng +/- xx (kg)
  • Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật
  • Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ