Vữa xây tô gạch nhẹ MORTAR CL 100

  • Dạng: bột
  • Màu sắc: Xám
  • Đóng gói: 25 kg/bao

Chuyên dùng cho:

  • Trên nền bê tông xi măng.
  • Trên nền bê tông nhẹ chưng áp AAC.
  • Trên nền bê tông nhẹ bọt khí.