Đá bazan bước dặm lát sân vườn

  • Tên: Đá bazan bước dặm
  • Kích thước:
  • Độ dày: 3cm, 5cm
  • Màu sắc: đen
  • Bề mặt: cắt thô