Đá tổ ong xám đập cạnh 5cm lát sân vườn

  • Tên: Đá ong xám sân vườn đập cạnh
  • Kích thước: 30-40cm
  • Đóng gói: 1 kiện tầm 13 lớp/ kiên
  • Độ dày: 5cm