Đá bóc đen ốp tường 10x20cm

  • Tên: Đá bóc đen
  • Kích thước: 10x20cm, 5x20cm
  • Chủng loại: đá bóc
  • Chất liệu: hoàn toàn bằng Đá tự nhiên
  • Màu đá: đen.
  • Bề mặt: Bóc thô tự nhiên.