Đá bóc hồng 10x20cm trang trí ốp tường

  • Tên: đá bóc hồng
  • Kích thước: 10x20cm, 5x20cm
  • Chủng loại: đá bóc
  • Chất liệu: hoàn toàn bằng Đá tự nhiên
  • Màu đá: hồng.
  • Bề mặt: Bóc thô tự nhiên.