Đá suối hạt đen lớn 40x40cm

  • Quy cách: 400 x 400 x 40 mm – 6,25v/m2
  • Trọng lượng: 13kg/viên
  • Độ nén: >= 350 kg/cm2
  • Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  • Độ hút nước: <= 6%