Gạch 30×60 đá mờ Apodio 08

  • Kích thước: 30x60cm
  • Bề mặt: đá mồ
  • Xương: Granite
  • Đóng gói: 8v/ hộp