Gạch 30×60cm bóng Apodio 36809 36909

  • Kích thước: 30x60cm
  • Xương: Granite
  • Đóng gói: 8v/ hộp