Gạch 30×60 Đồng Tâm Diamond001

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Granite
  • Bề Mặt: Nhẵn Mịn