Gạch bông gió xi măng Lace VCB-013

VCB-013 Lace

  • Mã sản phẩm: VCB-013
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số Viên/Thùng: 4 pcs