Gạch mosaic gốm men rạn TPH_001

  • Mã: TPH_001
  • Vật liệu : khoáng đá, gốm
  • Kích thước : 306 x 306mm
  • Kích thước 48*48*6mm, vỉ 306*306mm.
  • Hộp 22 vỉ = 2.06m2