Gạch mosaic vảy cá đen MHF 56

  • Chất liệu gốm xứ, men rạng 1 lớp.
  • Màu sắc: đen
  • Quy cách viên: 85mmx95mm
  • Quy cách vỉ: 290mmx274mm
  • Độ dày: 6mm