Gạch ốp tường mờ 40x80cm Apodio 48803 48903D 48903

  • Kích thước: 400 × 800 mm
  • Men: Men Matt Microcid
  • Chất lượng xương: Semi-Porcelain
  • Ứng dụng : lát sàn, ốp tường.