Gạch ốp tường mờ 40x80cm Apodio 48301 48401

  • Kích thước: 400 × 800 mm
  • Men: Men Matt Microcid
  • Chất lượng xương: Semi-Porcelain
  • Ứng dụng : lát sàn, ốp tường.
  • Biến thể thiết kế : vân ngẫu nhiên