Gạch Taicera 80×80 P87542N

Mã sản phẩm: P87542N
Tên sản phẩm: Gạch Taicera P87542N
Kích thước: 800x800mm