Gạch Taicera 80×80 P87625N

Mã sản phẩm: P87625N
Tên sản phẩm: Gạch Taicera P87625N
Kích thước: 800x800mm