Gạch Taicera 80×80 GP88905

Mã sản phẩm: GP88905
Tên sản phẩm: Gạch Taicera GP88905
Kích thước: 800x800mm