Gạch Thẻ Gợn Sóng Màu Xanh lá nhạt 75x300mm 7532P3