Gạch thẻ men rạn vàng 6x20cm

GẠCH THẺ MEN RẠN MHD 6211
Chất liệu : gốm men rạn
Màu Sắc : Màu vàng ,men rạn 2 lớp.
Kích Thước : 60mm x 200mm
Độ Dày : 6mm