Gạch thẻ men rạn xanh ngọc 6x20cm

GẠCH THẺ MEN RẠN MHD 6209
Chất liệu : gốm men rạn
Màu Sắc : Màu xanh ngọc, men rạn 2 lớp.
Kích Thước : 60mm x 200mm
Độ Dày : 6mm