Gạch thẻ mũi tên xanh ngọc men rạn 10x30cm

GẠCH THẺ MŨI TÊN MEN RẠN MHGD 39
Chất liệu : gốm men rạn mũi tên
Màu Sắc : Màu xanh ngọc, men rạn 2 lớp.
Kích Thước : 100mm x 300mm
Độ Dày : 6mm