Gạch thông gió trắng TPH-015

Thông gió xi măng trắng VCB-015 SeaFoam

  • Mã sản phẩm: VCB-015
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs