Gạch thông gió trắng TPH-013

20,000

Gạch thông gió trắng TPH-013

  • Mã sản phẩm: TPH-013
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs