Gạch trang trí 3D bánh chưng ốp tường

  • Tên: Gạch 3D bánh chưng
  • Kích thước: 20x20x3,5cm
  • So viên/m2: 25v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông