Gạch trang trí 3D ghép ốp tường

  • Tên: Gạch 3D ghép
  • Kích thước: 10x26x2cm
  • So viên/m2: 40v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông