Gạch vỉ vân mây đen HĐT – 51012

  • Mã: HĐT – 51012
  • Kích thước : 30x30cm
  • Kích thước viên: 50x100mm, dày 5ly
  • Kết tinh ở nhiệt độ 800-1000 độ C
  • Khàng nước hoàn toàn