Gạch vỉ vân mây xanh lá HCL 5104

  • Mã: HCL 5104
  • Kích thước : 30x30cm
  • Kích thước viên: 50x100mm, dày 5ly
  • Kết tinh ở nhiệt độ 800-1000 độ C
  • Khàng nước hoàn toàn