Gạch vỉ vân mây xanh ngọc HCV 5103

  • Mã: HCV 5103
  • Kích thước : 30x30cm
  • Kích thước viên: 50x100mm, dày 5ly
  • Kết tinh ở nhiệt độ 800-1000 độ C
  • Khàng nước hoàn toàn