Gạch Ý Mỹ 30x60cm Granite bóng kiếng F368035R, F368036T

  • Kích thước: 30x60cm
  • Xương gạch: Granite
  • Bề mặt: bóng kiếng