Ngói lợp Đồng Tâm màu nâu S607

  • Mã: LOPNLLS607
  • Kích thước: 42 x 33 cm
  • Trọng lượng ngói lợp: 4 kg
  • Màu sắc: nâu
  • Loại ngói: Ngói lợp
  • Loại sóng: Sóng lớn
  • Số viên lợp: 10