Ngói lợp Đồng Tâm màu đỏ S905

  • Mã: LOPNLLS905
  • Kích thước: 42 x 33 cm
  • Trọng lượng ngói lợp: 4 kg
  • Màu sắc: nâu
  • Loại ngói: Ngói lợp
  • Loại sóng: Sóng lớn
  • Số viên lợp: 10
  • Cân nặng: 4kg