Ngói lợp Thái Lan SCG – M001

  • Mã màu: Ngói màu SCG Thái Lan màu đỏ đậm M001
  • Kích viên ngói: 330 x 420 mm.
  • Số lượng: 9.8 – 10,4 viên/m2.